Hanne Kjöller, en gång ledarskribent i liberala Dagens Nyheter, numer fristående kolumnist,har länge varit på fallrepet när det kommer till journalistik. Frågan är väl ändå om inte hennes senaste inlägg om samernas eventuella privilegier passerar alla tidigare bottennoteringar, ett historiskt lågvattenmärke.
Hanne Kjöller angriper, helt utan kunskaper i ämnet, på ett urfolk med en rätt, reglerad på både nationell som europeisk nivå och dessutom  i Förenta Nationerna, att värna sin kultur där renskötsel är en central del. Ett rejält journalistiskt magplask , möjligen kännetecknande för någon med ett perspektiv som norrut slutar i höjd med Hagaterminalen.
Kanske Hanne verkligen tror på myten att den gröna industrin, liksom Jesus, ska rädda världen, kanske är hon köpt av industrin därbakom. Att ras- (eller kanske det som i vårt vårt politiskt korrekta Sverige numer inte ens vågar tänkas, naz-) istpartiet Sverigedemokraterna jublar är uppenbart. Att en (tidigare?) högt respekterad dagstidning släpper igenom Kjöllers text är däremot både förvånande och anmärkningsvärt. Vi förväntar oss en högre intellektuell nivå än populism av DN..