Att nyssnazisterna SD har svårt för ett demokratiskt Sverige med en högkvalitativ folkbildninghar varit känt länge. Marionetten Kristersson fortsätter att springa Åkessons ärenden och i den Kristerssonska ivern att ytterligare ödelägga svensk utbildning genom marknadsliberala experiment får folkbildningen, med en 150-årig och mycket framgångsrik historia stryka på foten. Jimmie Åkesson ser folkbildning som ett hot i sin nyssnazistiska verklighet. Redan under 2023än har  marionettregeringen Kristersson minskat anslagen till Sveriges folkhögskolor med 500 miljoner kronor. Vi väntar med spänning på vilka anslagsminskningar Åkesson lyckas få igenom under 2024.

Vid juletid 2023 har fått se och lyssna till Birka Folkhögskolas Julkonsert i Ås Kyrka, med musikutbildningarnas elever under ledning av bl a  Fredrik Mårtensson. En fantastisk afton med fantastiska musikanter påminner oss om hur viktigt nästa riksdagsval kommer att bli om Sverige ska få behålla en hökvalitativ utbildningsform som fostrar till demokrati och deltagande i det öppna samhället, och därmed hotar Sverigedemokraternas grundläggande värderingar.