Det demokratiska samhället kännetecknas, bland så mycket annat, av åsikts- och yttrandefrihet. Det är en rättighet vi åtnjuter men innebär också en skyldighet att beakta forskning, erfarenhet och vetenskapliga belägg för det vi vill föra fram i offentligheten. Med stor förvåning ser vi hur Dagens Nyheter, mindre än en vecka efter Hanne Kjöllers fantastiska magplask, släpper fram ännu än proffstyckare som helt utan kunskap om pedagogik och lärande ger sig in i debatten om svensk skola och vilka ämnen hon, Susanne Nyström, tycker passar bäst in i hennes perfekta Stockholmsvärld, där RUT-avdragen är mer comme il faut än förmågan att laga en punkterad cykelslang.

Möjligt är att Nyström springer friskolelobbyns ärenden, i friskolevärlden lär det inte behövas vare sig slöjdsalar, musikinstrument eller idrottshallar eftersom dessa företeelser tär på såväl investerings- som som driftsbudget. Blir ju inte många skattekronor kvar att dela ut.

Troligt är att Susanne Nyström inte hade bättre ämne att skriva om trots avsaknad av rudimentära kunskaper, kanske låg hon efter kollegorna i klick-ligan.

Snälla Dagens Nyheter, om ni vill behålla en trogen, intresserad och i bästa fall hyggligt intellektuell läsarkrets, bespara oss skribenter som Kjöller och Nyström. Populism vinner inga priser.