.. minnas av en hel massa orsaker. Att snön låg meterdjup långt in i maj är kanske ändå en av de mer angenäma.