….att överraska oss. En solig Aprildag får vi uppleva ett Rotsidan som vi aldrig sett förr. Ett spegelblankt Bottenhav täckt av drivis, en nästan sakral tystnad, möjligen störd av vårens första sjöfåglar och ett stilla droppande från den smältande landkallen. Heder till den som drar fina turspår från parkeringen ner till de fantastiska diabashällarna.