… är sällan det mest utvecklande vi kan ägna oss åt. Den som mot förmodan har möjlighet att resa med linje 80 kan ändå skatta sig lycklig. Med avgång från Nybroplan passeras Kastellholmen på styrbords sida efter några minuter. Det vackra Kastellet, ritat av arkitekten Carl Fredrik Meijer, reviderat av Fredrik Blom, återuppfördes under åren 1846-1848. Den svenska örlogsflaggan vajar, med ett litet avbrott 1990 på tornets flaggstång sedan 1660-talet.