…skogar dyker plötsligt en liten by upp som vi inte hade en aaaning om. Strömbacka bruk grundades så vitt man vet av kanslisten i Bergskollegium Daniel Ahlbom efter att han 1742 fick privilegiet att anlägga en hammarsmedja vid Rågärdströmmens vattenfall där Skärås, Frisbo och Rågärdssjöarna rinner ut. Platsen fick namnet efter Ahlboms svärfar, dåvarande rådman i Gävle,  Peter Strömbäck.
Kapellet uppfördes 1842,  en salkyrka i nyklassisistisk stil, helt byggd i trä och med spåntak. Kapellet saknar kyrkklockor men har istället två stora järntrianglar som man slår på med en träklubba. Orgeln invigdes 1957, är mekanisk och har tidigare varit kororgel i Engelbrektskyrkan i Stockholm. Väl värt en omväg.