Erfarenhet
Peak Performance
Ekonomichef/ CFO under 9 år. Upp-byggnad av en effektiv och välfungerande ekonomiavdelning under en period med mycket högt tempo och uthållig tillväxt, med en börsintroduktion som en av milstolparna .
Klättermusen
Interimsuppdrag som ekonomichef med, bland mycket annat, införande av effektiva budgeterings- och rapporteringsrutiner samt en genomförd due-diligence. Ledamot i bolagets styrelse.
J.Lindeberg
Interimsuppdrag som CFO med ansvar för bolagets ekonomiavdelning och koncernrapportering för en internationell koncern med 5 bolag. Drivande i ett omfattande förändringsprojekt för ökad effektivitet och kostnadsoptimering.
Cross Sportswear
CFO under 3-års period. Implementering av budget-, prognos-och rapporteringsrutiner under en fas präglad av tillväxt och förändring. Genomförande av flera nyemissioner.
Hachette-Filippachi
Tillförordnad ekonomidirektör under en rekryteringsprocess, med löpande upplage- och avvikelserapportering för 5 magasin, därav bla Elle och Café, samt periodisk koncernrapportering till huvudkontor i Paris.
Snoot
Rådgivning vid nystart av exklusivt varumärke kring, bland annat, ekonomisk rapportering, finansiella och icke finansiella nyckeltal, likviditets-prognoser, finansieringsbehov, nyemissioner mm.
Jonery Design & Snickeri
Bollplank vid samgående mellan två mindre snickerier för att skapa ett starkt, lokalt och lönsamt varumärke inom design och inredning. Genomförande av ett flertal bolagsbildningar kombinerat med löpande affärsrådgivning.
Åre Bageri
Bollplank under en period ,där bolaget utvecklats från lokalt leveransbageri till en nationell leverantör av varumärkes-starka nischprodukter samt etablerat restaurangrörelse. Löpande affärsråd-givning och ledamot i styrelse.
Mer än 20 års erfarenhet från ekonomifunktioner, företagsledning/ ledningsgrupper i en mängd företag, garanterar en mycket bred kompetens för kvalificerad rådgivning och problemlösning i små och medelstora företag inom de flesta branscher. Ovan presenteras ett litet urval av erfarenheter, varav ett antal varumärken inom den svenska outdoor- och modebranschen.