Erbjudande
Affärsutveckling
Bistå med att koppla ihop vision och mål med strategi och taktik. En process som långsiktigt leder till att identifiera nya lösningar och möjligheter för en positiv utveckling och en ökad tillväxt.
Affärsplan
Medverka vid framtagandet av affärs-plan, utifrån en noggrann utvärdering av verksamhetens alla delar, i syfte att ge relevant information om verksamhet och vision till externa intressenter som banker, investerare och affärspartners.
Bollplank
Ingå som en extern resurs i advisory-board eller styrelse med regelbundna sammanträffanden för diskussioner, rådgivning och problemlösning. I ägarledda företag kan en extern kompetens ofta tillföra ett ytterligare perspektiv, en förutsättning för ett effektivt styrelsearbete.
Ekonomistyrning
Bistå med att till traditionellt budget-arbete koppla planering och uppföljning av icke-finansiella parametrar som kvalitet, kund- och leverantörsnytta och personalnöjdhet, allt som kan påverka intäkter och kostnader.
Interimsuppdrag
Erbjuda resurser och tjänster när det finns behov av en temporär kompetens-lösning, exempelvis inom specifika projekt, vid arbetstoppar, föräldraledig-heter, under en rekryteringsprocess eller inför ett osäkert marknadsläge.
Mentorskap
Erbjuda kvalificerad rådgivning och mentorskap där den mindre erfarne stöttas i sin personliga utveckling. Mentorn stödjer och delar med sig av egna erfarenheter, kunskaper och upplevelser. En konfidentiell och öppen relation mellan två engagerade personer.
MF63N erbjuder en mängd tjänster kring företagsekonomi och ekonomistyrning, utifrån de specifika behov varje företag kan tänkas ha. Med ett brett och välutvecklat kontaktnät inom flera verksamhetsområden och ett kontinuerligt samarbete med andra fristående konsultbolag, erbjuds kompletterande kompetenser, exempelvis inom områden som redovisning, skatterådgivning, affärsjuridik, IT, konfektion och logistik.
Med Åre som bas för verksamheten ges stora möjligheter, för den som vill förlägga exempelvis styrelsemöten, ledningsgruppskonferenser eller utbildningar i fjällmiljö.